Rapporter och resultat

Den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av tillgång till vetenskapliga underlag

I oktober 2022 skickade Inera ett erbjudande till Sveriges kommuner om att ge kommunanställd personal inom hälso- och sjukvården tillgång till en gemensam söktjänst med ett grundutbud av prenumererade, vetenskapliga tidskriftsartiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Intresset från kommunerna var inte tillräckligt stort för att gå vidare med förslaget.

I dagsläget råder helt olika förutsättningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner och i regioner, avseende tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar, e-böcker, databaser och kunskaps- och beslutsstöd. Kommunernas personal saknar också det stöd i sin kunskapsförsörjning som regionernas personal har via sina sjukhusbibliotek och informationsspecialister. Under 2021 fick Inera in två ärendebeskrivningar i frågan. En från Länssamverkangruppen i Västerbotten och en från Eiras referensgrupp.

Efter att ha genomfört en första analys och presenterat ett lösningsförslag för det kommunala programrådet skickade Inera i oktober 2022 ett erbjudande till kommunerna om att realisera förslaget.

Om erbjudandet till kommunerna 2022

Förslaget innebar att kommunanställd personal inom hälso- och sjukvården skulle få tillgång till en gemensam söktjänst med ett grundutbud av prenumererade, vetenskapliga tidskriftsartiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Sökningen skulle även göras bland fritt tillgängliga artiklar. Materialet är i huvudsak på engelska och sökning skulle därför göras på engelska.

Användare skulle tilldelas inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) för inloggning på valfri dator, surfplatta eller smartphone.
Utöver rätt till åtkomst av tidskriftsartiklar bakom betalvägg skulle således en autentiseringstjänst, en söktjänst, länkning till artiklar och förvaltning av tjänsten ingå.

Storleken på avgiften per användare skulle beräknas utifrån det totala antalet användare hos de kommuner som ingår avtal för tjänsten. För att tjänsten skulle kunna erbjudas krävdes ett minimiantal av användare totalt.

Status i beredningen

Intresset från kommunerna är inte tillräckligt stort för att tjänsten ska kunna erbjudas i dagsläget. Om det finns ett fortsatt och ökat intresse för tjänsten kan innehållet i erbjudandet komma att ses över och erbjudas kommunerna igen.

Idégivare: Länssamverkangruppen i Västerbotten samt Eiras referensgrupp

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan