Rapporter och resultat

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats. Projektet avslutades i juli 2021.

Närbild på sjuksköterska som sätter ett SITHS-kort i kortläsaren till ett tangentbord.

Om projektet och leveranser

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram till dess att en ny lösning för tjänsten finns på plats. Detta innebar huvudsakligen att stöd för SITHS-kort på tillitsnivå 3 infördes, som omfattade:

  • SSL-certifikat från Telia istället för publika SITHS funktionscertifikat
  • Stöd för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort med e-legitimationer med tillitsnivå 3, LoA3
  • Stöd för att kunna utfärda nya e-legitimationer med LoA3 – SITHS eID
  • Stöd för att kunna utfärda SITHS LoA3 reservkort

Projektet avslutades i juli 2021.

Till toppen av sidan