Rapporter och resultat

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats. Projektet avslutades i juli 2021.

Närbild på sjuksköterska som sätter ett SITHS-kort i kortläsaren till ett tangentbord.

Om projektet och leveranser

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram till dess att en ny lösning för tjänsten finns på plats. Detta innebar huvudsakligen att stöd för SITHS-kort på tillitsnivå 3 infördes, som omfattade:

  • SSL-certifikat från Telia istället för publika SITHS funktionscertifikat
  • Stöd för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort med e-legitimationer med tillitsnivå 3, LoA3
  • Stöd för att kunna utfärda nya e-legitimationer med LoA3 – SITHS eID
  • Stöd för att kunna utfärda SITHS LoA3 reservkort

Projektet avslutades i juli 2021.

Nästa steg

Sedan 2019 pågår arbete med att utveckla och införa en ny lösning för SITHS. Arbetet beräknas pågå fram till och med första halvåret 2023.

Till toppen av sidan