Rapporter och resultat

Invånarens samtycken på 1177.se

Utredningen visar på möjligheten att låta invånare överblicka och hantera samtycken genom att logga in på 1177.se.

Om utredningen

Som en del av programmet Första linjens digitala vård genomfördes under hösten 2021 en fördjupad analys av vilka förutsättningar invånare har att kunna överblicka tidigare givna samtycken inom sammanhållen journalföring och om möjligt även lämna samtycke digitalt på 1177.se.

Utredningen utgick också från ett ärende som hade skickats in till Ineras beredning från nio regioner under hösten, med önskemål bland annat om att kunna utvidga Ineras samtyckestjänst till att hantera fler samtyckestyper än den för sammanhållen journalföring. Inom hälso- och sjukvården tillfrågas invånare om ett stort antal samtycken, och möjligheten att hantera samtycken digitalt efterfrågas från flera håll.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår två innehållsdelar i ett kommande projekt:

  • Utveckling av en samtyckestjänst för invånare på 1177.se med tydliga leveranser.
  • Fortsatt utredningsarbete som omfattar juridik, arkitektur och teknisk infrastruktur för fler samtyckestyper än den för sammanhållen journalföring, och som möjliggör en utökning av invånartjänsten på sikt.

Invånartjänsten kommer att kunna bidra till att invånare får en bättre möjlighet att förstå vad samtycket innebär och varför det behövs, vilket i sin tur ställer höga krav på att informationen i tjänsten är pedagogisk och anpassad efter invånarnas behov. Utvecklingsprojektet behöver därför ha stort fokus på texter och utformning av tjänsten.

Utredningen föreslår att Ineras samtyckestjänst, som är en del av Säkerhetstjänster, är den första informationskällan till invånartjänsten. Många regioner är på väg att ansluta sig till Ineras samtyckestjänst. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inleda ett arbete tillsammans med regionerna som kunder och användare ­­– ett arbete som också påverkar tjänsten. Utredningsarbetet inom det föreslagna projektet kan på sikt leda till förslag på fler informationskällor och en modell för distribuerad lagring.

Det är viktigt att allt utvecklings- och utredningsarbete sker i nära samverkan mellan Inera och regionerna. Även kommuner och andra intressenter kan involveras i utredningar. Piloter och referensgrupper kommer att vara ett viktigt inslag för att realisera utredningens förslag.

En intresseanmälan om projektet kommer att skickas ut till samtliga regioner under våren 2022.

På programmets egen informationsyta kan du se en filmad presentation från arbetsgruppen om utredningen.

Kontakt

Maria Ekendahl, uppdragsledare för utredningen:
maria.ekendahl@inera.se

 

Till toppen av sidan