Rapporter och resultat

Referensarkitektur grunddata och katalog

Projektet är avslutat och resulterade i en referensarkitektur för grunddata och katalog som publicerades i augusti 2020.

Närbild på läkares namnbricka.

Om projektet

Grunddata, eller masterdata som det också kallas, är information om organisationer, personer, platser och tjänsteutbud, exempelvis roller, adress och kontaktuppgifter.

Referensarkitekturen ska ge stöd till bland annat verksamhetsexperter och it-arkitekter när lösningar och tjänster som hanterar och använder grunddata och kataloger ska utvecklas. Referensarkitekturen bygger på både internationella och svenska ramverk, och tillämpning av standarder och etablerade metoder.

Den ska stödja de som arbetar med hantering av grunddata om organisation, person, tjänst och kontaktuppgifter av olika slag. Den ska även att vara ett stöd vid kravställning, utveckling och upphandling av it-system som används för att utbyta sådan information, samt vid förvaltning och framtagande av kataloglösningar.

Referensarkitekturen är inte specifik för en viss domän, som exempelvis hälso- och sjukvård, utan ska kunna användas av Ineras alla intressenter som utgångspunkt för utveckling av verksamhets- och domänspecifika lösningar.

Här kan du ta del av referensarkitekturen för grunddata och katalog.

Till toppen av sidan