Rapporter och resultat

Omvärldsrapport: Initiativ för delning av hälsodata

Initiativ för delning av hälsodata är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020.

Under våren 2020 har två omvärldsrapporter tagits fram på Inera, och i rapporterna lyfts några långsiktiga arbeten som pågick även innan utbrottet av pandemin med covid-19. Det är arbeten som syftar till att skapa
tydliga rättsliga förutsättningar och en stabil och säker infrastruktur.

De områden som valts ut till den här rapporten är ett svenskt och ett nordiskt initiativ kring informationsdelning av hälsodata, samt internationella erfarenheter som är intressanta att jämföra Sverige med.

Till toppen av sidan