Rapporter och resultat

Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

Uppdraget tog fram ett förslag till struktur och ett grundläggande innehåll för socialtjänstens verksamhet till adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Uppdraget pågick under andra halvåret 2020.

Det här uppdraget kompletterade projektet Säker digital kommunikation, SDK, som handlar om förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information. För att underlätta för kommuner som ansluter till den tjänst som projektet utvecklar, tog uppdraget fram ett förslag till struktur och ett grundläggande innehåll för socialtjänstens verksamhet till tjänstens adressbok.

Huvudsyftet var att göra det lätt för avsändare från annan offentlig verksamhet, som myndigheter, regioner eller länsstyrelser, att hitta rätt funktionsadress i socialtjänsten i rätt kommun.

Uppdraget pågick under andra halvåret 2020.

Kontaktperson

IT-arkitekt Peter Mannerhagen: peter.mannerhagen@inera.se

Till toppen av sidan