Rapporter och resultat

Automatisk vaccinationsrapportering

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skulle göra det lättare för vårdgivarna att rapportera vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

Närbild på kanyl som drar upp vätska från en medicinflaska.

Om projektet

Tjänsten, som i princip varit färdigutvecklad sedan maj 2019, skulle hjälpa vårdgivare med automatisk rapportering till Folkhälsomyndigheten av de vaccineringar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Den 15 juni 2020 beslutade Ineras ledningsgrupp att projektet skulle avbrytas, eftersom ingen region valt att delta i pilotdrift.

Kontaktperson

Projektledare Björn Fahlgren: bjorn.fahlgren@inera.se

Till toppen av sidan