Genomförda projekt och utredningar

Utredning om anslutning av tredjepartsprodukter

En utredning har undersökt hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177 Vårdguidens nationella tjänster.

Inera har sedan flera år tillbaka en arkitektur och strategi som stödjer anslutning av tredjepartsprodukter för att läsa in och utbyta personbunden information direkt i vårdgivarnas verksamhetssystem. Det fungerar väl för vissa informationsflöden, men för digitala tjänster för invånare har Inera hittills varit betydligt striktare, delvis på grund av ett osäkert juridiskt läge.

Det har funnits ett behov av att utreda möjligheterna att ansluta tredjepartsprodukter för konsumtion av personbunden information direkt till invånare. Med tredjepartsprodukter avses upphandlade eller egenutvecklade lösningar av offentligt finansierade aktörer, det vill säga lösningar som inte hanteras av Inera.

Det finns ett stort utbud av patientappar och digitala vårdgivare som i många fall ingår i regionernas erbjudanden till invånare. Genom att möjliggöra anslutning av tredjepartsprodukter till Ineras infrastruktur och tjänster kommer samma möjligheter att erbjuda invånare relevanta e-tjänster, finnas för alla godkända vårdgivare inom offentligt finansierad verksamhet. Det gäller oavsett om tjänsten utförs av regioner, kommuner eller privata vårdgivare. 

Inera har arbetat med att beskriva behov samt att belysa olika aspekter, med tonvikt på de legala förutsättningarna. 

Tre rapporter från utredningen har nu publicerats. 

  1. Huvudrapport anslutning av tredjepartsprodukter 
  2. Kortversion anslutning av tredjepartsprodukter, samt 
  3. Analys av potentiella lösningar för anslutning av tredjepartsprodukter 

Utredningen har genomförts inom ramen för programmet Första linjens digitala vård och genomfördes under hösten 2020 till våren 2021. Utredningens resultat behöver diskuteras vidare, framför allt med regionerna, men även med fler intressenter för att bottna alla perspektiv och hitta vägar framåt 

Rapporterna finns tillgängliga på programmets egen informationsyta på sidan Programmet leverabler och slutförda leveranser. 

Till toppen av sidan