Genomförda projekt och utredningar

Nationellt e-arkiv

Förstudien Nationellt e-arkiv har undersökt möjligheterna att ta fram en gemensam lösning för alla regioners och kommuners e-arkiv. Förstudierapporten blev klar i början på september 2019, och nu väntar beslut om en eventuell fortsättning.

Hyllor med arkiverade dokument
Till toppen av sidan