Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Svevac ökar tillgången till, och förbättrar kvaliteten på, uppgifter om vaccinationer. Det ger ökad patientsäkerhet och underlättar uppföljning och rapportering.

Svevac möjliggör via sitt webbgränssnitt samlad vaccinationsinformation för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination, journalföring av vaccinationer, automatisk överföring av viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, biverkningsrapportering till Läkemedelsverket, uppföljning och statistik.

Svevac använder Tjänsteplattformen för utbyte av vaccinationsinformation, vilket betyder att Svevac är en av de källor som bidrar till sammanhållen vaccinationsinformation och sammanhållen journalföring. Det är till nytta för både vårdpersonal och invånare, som kan ta del av den samlade informationen via journalsystem eller andra portaler som är anslutna till den nationella Tjänsteplattformen.

Fördjupad information om Svevac

Fler än 10 miljoner registrerade vaccinationer

statistik