Användarbeteende

Varje år görs 5 miljoner besök på vardhandboken.se. Statistiken avser användandet av Vårdhandboken. Alla delrapporter går att filtrera med avseende på år, månad och län. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Vårdhandboken. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan