Översikt

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet. Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Stöd och behandling. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Stöd och behandling. Data uppdateras vid varje månadsskifte.