Invånare

Tjänsten 1177 stöd och behandling gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet. Statistiken nedan visar användningen av 1177 stöd och behandling. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan