Analyser

Nitha hjälper vårdpersonal att genomföra analyser på ett systematiserat sätt enligt metoden för händelseanalys. 19 av 21 landsting och 7 kommuner använder Nitha. Rapporten nedan visar statistik avseende användandet av Nitha. Alla rapporter går att filtrera på år, månad och vårdgivare. Underliggande data för rapporterna kommer från Nitha. Data uppdateras vid varje månadsskifte

Till toppen av sidan