Patienter

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten. Rapporten nedan visar statistik som omfattar alla vårdgivare och vårdenheter som använder Nationell patientöversikt. Underliggande data för rapporterna kommer från Nationell patientöversikt.

Till toppen av sidan