Invånare

Statistiken nedan visar användningen av Journalen. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån, SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan