Aktivitet

Statistiken nedan visar användningen av 1177 journal. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån, SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan