Översikt

Statistiken nedan visar antalet anrop som görs till Informationsutlämning till kvalitetsregister och vilka som är avsändare respektive mottagare av anropen. Statistiken visar anrop från 2022 och framåt.

Till toppen av sidan