För att köpa denna tjänst krävs att vårdgivaren är offentligt finansierad.

Pris för eventuella stödtjänster, till exempel Test och kvalitetssäkring, Anslutningskoordinator och Utbildning tillkommer enligt prislistan.

Uppstart: Avgiften debiteras per beställning

Ansluta som producent via Inera Pris
Uppstart för anslutning via Inera 15 300 kr
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Ansluta som producent via agent eller region Pris
Uppstart för anslutning via region 7 700 kr
Uppstart för anslutning via agent 7 700 kr

 

Till toppen av sidan