Priser för Ineras tjänster

Identifieringstjänst SITHS

Beställning av SITHS-kort görs via ombud. Kontakta ombudet för pris och beställning.

Vid beställning av testkort och funktionscertifikat direkt från Inera gäller nedanstående priser:
Uppstart: 15 300 kr

SITHS funktionscertifikat:
3 600 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort: 5 100 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort: 10 200 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st: 800 kr

Till toppen av sidan