Digitalt möte

Uppstart: 15 300 kr (betalas endast en gång per organisation)

I priset för varje användare ingår: portal, väntrum, obegränsat antal mötesdeltagare, autentisering med e-legitimation och slutanvändarsupport dagtid.

Antal användare/kund                 

Pris per användare/månad

10 - 500 108 kr
501 - 1000   75 kr
1001 - 1500   65 kr
1501 - 2000   55 kr
2000 -    45 kr 

Övriga tjänster

Pris

Utbildning: 1 timme, 2 500 kr per tillfälle
  2 timmar, 4 500 kr per tillfälle
  4 timmar, 6 500 kr per tillfälle
Support efter kontorstid (17-22): 750 kr/timme
Övrigt Enligt Ineras konsultprislista

Priserna justerade 220901

Till toppen av sidan