Priser för Ineras tjänster

1177 formulärhantering

Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Uppstart: 16 000 kr per anslutet system
Abonnemangspris: 0 kr
Regionala anpassningar: Enligt offert 

Till toppen av sidan