Priser för Ineras tjänster

1177 formulärhantering

Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Under 2023 faktureras ingen avgift för abonnemang.

Uppstart: 15 300 kr per anslutet system
Abonnemangspris: 0 kr under 2023
Regionala anpassningar: Enligt offert 

Till toppen av sidan