Inera skall godkänna kunden och dennes användande av tjänsten innan beställning.

Förutom förvaltningskostnaderna nedan tillkommer kostnader för levererad tjänst från vår driftleverantör enligt beställd bandbredd, SLA och eventuella stöd- och tilläggstjänster.

Direktanslutna privata aktörer Förvaltningskostnader
Små aktörer (0-10 anställda) 1 730 kr/år 
Mellanstora aktörer (11-20 anställda) 4 400 kr/år
Stora aktörer (21-och fler anställda) 10 900 kr/år

Priser för befintliga tredjepartsanslutna till Sjunet:
(Inga nya tredjepartsanslutningar görs.)

Tredjepartanslutna privata aktörer Centrala kostnader
Små aktörer (0-10 anställda) 650 kr/år
Mellan aktörer (11-20 anställda) 1 230 kr/år
Stora aktörer (20-och fler anställda) 3 590 kr/år

 

Till toppen av sidan