Gå till innehåll

Mina intyg

Mina intyg är en webbapplikation som riktar sig till invånare. I Mina intyg går det att läsa, skriva ut och spara sina intyg i sin dator och skicka intygen till anslutna mottagare.

Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster och det krävs e-legitimation för att logga in. I dagsläget går det att hantera Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning (FK 7263) samt två av Transportstyrelsens intyg i tjänsten.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och det kostar inget att använda Mina intyg. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

De intyg som vårdgivaren utfärdar och som hanteras i Mina intyg innehåller personuppgifter från patientjournalen. Första gången tjänsten används måste invånaren ge sitt samtycke till att personuppgifter hanteras i Mina intyg och man kan bara använda tjänsten för eget bruk.

Invånarens nytta av Mina intyg

 • Har sina läkarintyg säkert samlade på en plats
 • Når intygen dygnet runt oavsett var man befinner sig
 • Kan skriva ut en kopia av intyget, till sin arbetsgivare eller andra mottagare
 • Intyget skickas säkert med e-legitimation och krypterad överföring och minimerar risken för att intyget hamnar i fel händer
 • Mina intyg fungerar även i mobilen med mobilt bank-ID.

Fortsatt utveckling

Mina intyg har tagits fram av hälso- och sjukvården via Inera i samarbete med Försäkringskassan. Tjänsten utvecklas löpande och framöver kommer det även vara möjligt för invånarna att skicka intyg till bland annat försäkringsbolag, sin arbetsgivare och andra myndigheter.

Att använda Mina intyg

Invånare når Mina intyg via 1177 Vårdguidens e-tjänster och för att logga in krävs e-legitimation. 

De intyg som vårdgivaren utfärdar och som hanteras i Mina intyg innehåller personuppgifter från patientjournalen. Vid första inloggningen måste invånaren ge sitt samtycke till att personuppgifter hanteras i Mina intyg. Därefter går det att börja använda tjänsten direkt.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar samlade som avser Mina intyg.

Visa/Dölj mer information

Går det att se makulerade intyg i Mina intyg?

 • Svar på frågan

  Ja, intyg som makuleras finns kvar i Mina intyg, men det går inte att öppna dem, och det går inte heller att skriva ut dem eller skicka dem till en intygsmottagare.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

Varför kan jag inte logga in med lösenord och sms?

 • Svar på frågan

  Lösenord och SMS uppfyller inte de krav som gäller för hantering av medicinsk information och som ett intyg kan innehålla.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

Är det säkert att använda Mina intyg?

 • Svar på frågan

  Ja, Mina intyg är lika säkert att använda som att betala en räkning i din internetbank. Du använder din e-legitimation för att logga in och det går enbart att se sin egen information. Och Mina intyg lagrar allt sitt data på ett säkert sätt.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna.

Övriga intygstjänster

Mina intyg är en av de intygstjänster som baseras på information hämtad från elektroniskt utfärdade läkarintyg. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga intygstjänsterna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support