Gemensam arkitektur

Informationssäkerhet och juridik

Många av Ineras tjänster används för behandling av känsliga uppgifter och det är därför viktigt att de uppfyller en hög säkerhetsnivå och att de är utvecklade i linje med gällande lagstiftning. Informationssäkerhet och juridik finns med som en naturlig del i alla stadier av tjänsternas livscykel, från utveckling till avveckling.

Till toppen av sidan