Alla tjänster A-Ö

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Person håller i ett provrör.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in. 

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet. 

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas.

Till toppen av sidan