Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Närbild på två provrör i en karusell.

Så fungerar tjänsten

Vårdgivare som vill använda Egen provhantering kan välja att ansluta sina provtagnings- och laboratoriedatasystem till tjänsten. Det innebär att de anpassar systemen enligt tjänstens tekniska specifikationer. Genom att göra det kan beställningar hämtas automatiskt av det laboratorium som patienten har valt. Och när provsvaren är klara kan de överföras från laboratoriedatasystemet, så att patienten kan se dem via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det går också att använda Egen provhantering utan att ansluta sina system. För invånaren blir det ingen skillnad, men för vårdpersonalen innebär det mer manuellt arbete.

Regionerna bestämmer själva vilka prover som ska vara möjliga för patienten att beställa.

Så här ser processen i Egen provhantering ut:

  1. Vårdpersonalen loggar in i Egen provhantering antingen via länk i vårdinformationssystemet, så kallat uthopp, eller direkt via webbläsaren.
  2. Vårdpersonalen ger patienten tillgång till ett erbjudande av prover att boka från en förvald lista.
  3. Patienten loggar in i tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster och gör en beställning utifrån erbjudandet.
  4. Patienten går till valfritt provtagningsställe. Om provtagningssystemet är anslutet till nationella tjänsteplattformen kan personalen se beställningen i systemet. Det går också att hämta upp beställningen genom att logga in i tjänsten via internet.
  5. När provet har analyserats skickas provsvaret tillbaka till tjänsten så att patienten kan ta del av det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om laboratoriedatasystemet inte är anslutet till tjänsten behöver personalen skriva in provsvaret manuellt för att invånaren ska kunna läsa det. Det kan finnas möjlighet att överföra provsvaret till journalsystemet men det beror på vårdgivarens egna tekniska lösningar.

I flera regioner kan patienten också beställa hem tester för att ta eget prov på klamydia och gonorré, och har inte någon personlig kontakt med vårdpersonal. Patienten blir bara kontaktad ifall provsvaret är positivt eftersom dessa sjukdomar omfattas av smittskyddslagen.

Det här behöver din organisation göra

Om din organisation vill att provbeställningar och provsvar ska hämtas automatiskt behöver de provtagnings- och laboratoriedatasystem som ni använder utvecklas och anpassas enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Ni kan använda tjänsten utan att anpassa era provtagnings- och laboratoriedatasystem. Men det rekommenderas inte, eftersom tjänstens fulla funktionalitet då begränsas och medför mer manuellt arbete för vårdpersonalen.

Pris

Här kan du hitta aktuellt pris för Egen provhantering

Till toppen av sidan