Ändringar 2019

26 februari 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda kundavtalet. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av kundavtalet med nedanstående tjänster. Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-02-26:

  • eKlient
  • Formulärhantering
  • Utbudstjänsten

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar samtidigt avtalsinnehållet i 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att bestämmelse om invånares möjligheter att skapa påminnelser tagits bort samt att information om Tjänstens syfte, nyttoeffekter och beroenden tillförts. Borttagandet av bestämmelsen om invånares möjligheter att skapa påminnelser utgör en väsentlig ändring som är till fördel för Kunden. Övriga ändringar utgör förtydliganden respektive redaktionella justeringar. Den uppdaterade versionen av 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor börjar därför gälla 2019-02-26.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Till toppen av sidan