Ändringar 2019

18 december 2019

Inera gör justeringar i flera dokument, som ingår i det nya kundavtalet:

 • Avtalets huvuddokument
  • Med anledning av att Inera börjar tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, utgör detta, tillsammans med det kompletterande avtalsdokumentet Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster (”Allmänna instruktioner”), en ny del av kundavtalet.
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument görs justeringar i punkterna 4.6 och 21.
  • Justeringar görs i punkten 5 avseende dokumentens inbördes ordning.
 • Definitioner
  • Justeringar görs i avsnitt 2 avseende definitionernas ordning.
  • Definitionen ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen
  • Regleringen i avsnitt 9, avseende Ineras rätt att anlita underbiträden, avskaffas. Motsvarande bestämmelse återfinns i Allmänna villkor, punkten 8.8.
 • SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal
  • Inera tillför avtalsdokumentet SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal. I respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor anges vilket personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt för den enskilda tjänsten.
 • Allmänna instruktioner
  • Inera tillför avtalsdokumentet Allmänna instruktioner. Avtalsdokumentet består av allmänna instruktioner gällande informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
 • Reglering av skada
  • Språklig justering i punkten 3.11.
 • Allmänna villkor
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.
  • Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.
  • Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • 1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Nationell patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Innehållet i tjänsten breddas genom att kunder, som är myndigheter, ges förutsättningar att hantera skyddade personuppgifter.

Samtliga ändringar är till fördel för kunden och det reviderade avtalet träder i kraft 2019-12-18.

Till toppen av sidan