Ändringar 2018

17 oktober 2018

17 oktober 2018

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

  • 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Elektronisk remiss
  • Plattform för öppna data
  • Rådgivningsstödet webb
  • Tidbokning

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-10-17. Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Till toppen av sidan