Ändringar 2018

12 december 2018

Inera gör justeringar i Avtalets huvuddokument, och tillför ny bestämmelse som breddar Avtalets användning

Inera gör vissa justeringar i Avtalets huvuddokument. Dessutom tillförs en ny bestämmelse vilken reglerar regioners, kommuners och statens möjligheter att binda organisationsdelar som utgör egna juridiska personer i kundavtalet, och beställningar från kundavtalet, genom fullmakt eller likvärdig rättsakt. Justeringarna är redaktionella och börjar gälla 2018-12-12. Tillförandet av den nya bestämmelsen om fullmakt är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

  • Födelseanmälan
  • Hjälpmedelstjänsten
  • Nitha – IT-stöd för händelseanalys
  • Plattform för öppna data
  • Säkerhetstjänster (IdP)
  • Säkerhetstjänster (Samtycke,Spärr,Logg)

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

  • Nationell Patientöversikt
  • 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalry vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-12-12. Förbättringen av avtalsinnehållet i de två avtalsdokumenten utgör redaktionella justeringar. De förbättrade versionerna av avtalsdokumenten börjar därför gälla 2018-12-12.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Ny kundkategori

Inera har tillfört Hjälpmedelsleverantörer som ytterligare en Kundkategori. Tillförandet är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Uppdatering av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Redaktionella justeringar har gjorts i Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Då justeringarna är redaktionella börjar de gälla 2018-12-12.

Till toppen av sidan