Gå till innehåll

Automatisk vaccinationsrapportering

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering tar fram en tjänst som gör det lättare för vårdgivarna att rapportera vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

Om projektet

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering tar fram en tjänst som gör det lättare för vårdgivarna att rapportera vaccinationer till Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen kommer då att ske helt automatiskt, när vårdpersonalen registrerar vaccinationerna i sitt eget journalsystem.

Alla vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram ska rapporteras av vårdgivarna till Folkhälsomyndigheten. Varje år registreras omkring en miljon vaccinationer hos myndigheten. De insamlade uppgifterna används bland annat till statistik, forskning och utvärdering av de nationella vaccinationsprogrammen.

Idag görs den här rapporteringen till stor del för hand av vårdpersonalen. Den innebär ett extra arbete för dem, eftersom de även registrerar vaccinationerna i sina respektive journalsystem. Genom att automatisera rapporteringen kommer vårdpersonalens arbete att minska.

Inera utvecklar en tjänst som gör rapporteringen helt automatisk. Det räcker att vårdpersonalen registrerar vaccinationerna i sitt eget journalsystem. Tjänsten kommer att använda Ineras infrastruktur genom Nationella tjänsteplattformen.

Projektet utförs av Inera i samarbete med Folkhälsomyndigheten, med finansiering från regionerna. 

För att projektet ska kunna utveckla tjänsten måste det finnas vårdgivare som deltar i pilotdrift. I början på 2020 har vi fortfarande inte kunnat säkra deltagande i pilotdriften. 

Tidplan

Projektets förstudie startade i november 2017 och blev färdig i februari 2018.

Projektets andra etapp startade i mars 2018. Utvecklingen började i november 2018.

I fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021 räknar vi med att projektet avslutas.

Målet är att tjänsten ska vara klar för användning under 2021.

Leveranser

Projektet förväntas leverera en färdig tjänst som testats i pilotdrift. Leveransen kommer att innehålla systemdokumentation, införandestöd och förvaltningsplan, samt ett utkast till kommunikationsplan för information till vårdpersonalen om ändringar i deras arbetsrutiner. 

Förutsättningar för användning

För att kunna använda tjänsten behöver vårdgivaren bland annat

  • ha ett digitalt journalsystem som är anslutet till Nationella tjänsteplattformen
  • vara tjänsteproducent till tjänstekontraktet "GetVaccinationHistory" version 2
  • ha ett HSA-id. 

Projektets påverkan

Projektet förväntas inte påverka några andra system. 

Det här behöver din organisation göra

Tjänsten är konstruerad så att den ska vara lätt att införa, och att användarna ska behöva göra så lite som möjligt. Det mesta anpassningsarbetet kommer leverantörerna av journalsystemen att utföra. Intresserade användare uppmanas att ta kontakt med projektledaren för att få detaljer om vad som behöver göras.

Lagligt stöd för verksamheten och tjänsten

I Lagen om register över nationella vaccinationsprogram beskrivs syftet med den rapportering som ska automatiseras genom tjänsten. 

Lagen om register över nationella vaccinationsprogram

Kontaktperson

Projektledare Björn Fahlgren: bjorn.fahlgren@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan