Gå till innehåll

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med landstingen och regionerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering. Under 2017 ska former tas fram så att även representanter för kommunerna deltar i programrådet.

Programrådet, som träffas 6–7 gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beställningsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive landstings- /regiondirektör. Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlemmar är SKL/Center för eSamhället, Stockholms läns landsting/Invånartjänster och Famna - Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergqvist, IT-direktör – Region Jönköpings län

Medlemmar i rådet:

 • Anders Nordin, IT-direktör, Norrbottens läns landsting
 • Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar län
 • Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Bo Magnusson, administrativ utvecklingsdirektör, Region Gotland
 • Cecilia Karlsson, biträndande divisionschef medicinska specialiteter/ e-hälsostrateg Landstinget i Värmland
 • Christer Blomstrand, IT-direktör, Landstinget i Sörmland
 • Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg hälso- och sjukvård, Region Halland
 • Göran Ejbyfeldt, IT-direktör, Västra Götalandsregionen
 • Helén Andersson, affärsområdeschef, Landstinget Blekinge
 • Jenny Hjalmarson, kvalitetsansvarig, Famna
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Lars Jensen, IT-chef, Landstinget i Västernorrland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Stockholms läns landsting
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Louise Aroden Arvidsson, kommunikationsdirektör, Uppsala läns landsting
 • Marit Nilsson, IT-chef, Region Jämtland
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Björn Olausson, IT-strateg/IT-arkitekt, Region Kronoberg
 • Ragnar Lindblad, avdelningschef, Västra Götalandsregionen
 • Sara Lewerentz, IT-direktör, Västerbottens läns landsting
 • Susane Bayard, CIO, Stockholms läns landsting
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Landstinget Dalarna

Adjungerade 

 • Patrik Sundström, Programansvarig eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sekretariat      

 • Peter Furster, avdelningschef programkontoret, Inera
 • Madeleine Marklund, portföljansvarig programkontoret, Inera