Gå till innehåll

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med regionerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Programrådet, som träffas sex gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beredningsprocess där idéer och nya utvecklingsförslag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive regiondirektör. De tre största regionerna har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlem är SKR.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

Medlemmar i rådet:

 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef Vårdsystem, Västra Götalandsregionen
 • Anette Hägglund Sundin, verksamhetschef för it och digitalisering, Region Västernorrland
 • Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Region Kalmar län
 • Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg hälso- och sjukvård, Region Halland
 • Göran Ejbyfeldt, it-direktör, Västra Götalandsregionen
 • Helén Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge
 • Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör, Region Jönköpings län
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Katarina Forsberg, eHälsostrateg, Region Sörmland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Region Stockholm
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala 
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Mikael Borén, CIO, Region Värmland
 • Mitko Capanov, medicinsk/digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Ragnar Lindblad, programansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen 
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Region Västerbotten
 • Susanne Bayard, CIO, Region Stockholm
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Region Dalarna

Representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): 

 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa

Sekretariat:

 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan