Gå till innehåll

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Programrådet, som träffas sex gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beredningsprocess där idéer och nya utvecklingsförslag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive regions- eller kommundirektör. De tre största regionerna och länen har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlem är SKR.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

Vice ordförande: Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala län

Medlemmar i rådet (regioner):

 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef Vårdsystem, Västra Götalandsregionen
 • Anette Hägglund Sundin, verksamhetschef för it och digitalisering, Region Västernorrland
 • Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Region Kalmar län
 • Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg hälso- och sjukvård, Region Halland
 • Göran Ejbyfeldt, it-direktör, Västra Götalandsregionen
 • Helén Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge
 • Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör, Region Jönköpings län
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Katarina Forsberg, eHälsostrateg, Region Sörmland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Region Stockholm
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala 
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Mikael Borén, CIO, Region Värmland
 • Mitko Capanov, medicinsk/digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Ragnar Lindblad, programansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen 
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Region Västerbotten
 • Susanne Bayard, CIO, Region Stockholm
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Region Dalarna

Medlemmar i rådet (kommuner):

 • Andreas Gerhardsen, digitaliseringsstrateg, Eskilstuna, Södermanlands län
 • Anneli Lagerström, Teamchef IT-enheten, Östersund, Jämtlands län
 • Camilla Jönsson, e-hälsosamordnare, Karlskrona, Blekinge län
 • Carina Helgesson Björk, verksamhetschef Vård och omsorg, Göteborgs stad, Västra Götalands län
 • Catarina Eriksson, regional digital samordnare, Halmstad, Hallands län
 • Catrin Ditz, digital strateg och processledare, Storsthlm, Stockholms län
 • Claes-Urban Boström, kommunchef, Kungsör, Västmanlands län
 • Dan Nilsson, förändringsledare e-tjänster och integration, Malmö stad, Skåne län
 • Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör Kumla, Örebro län
 • Hans Lyttkens, it-strateg, Region Gotland
 • Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör, Linköping, Östergötlands län
 • Karl Fors, länssamordnare, VästKom, Västra Götalands län
 • Lars Eriksson, e-samordnare/projektledare, Västerbottens län
 • Lisa Lundgren, samordnare Norrbottens e-nämnd, Norrbottens län
 • Marie Ehlin, socialchef, Mora, Dalarnas län
 • Marie Nilsson, GIS- och digitaliseringsstrateg, Gävle, Gävleborgs län
 • Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala län
 • Niclas Clausenborg, digitaliseringsstrateg, Kommunförbundet Skåne
 • Niklas Hörling, CDO, digitaliseringsledare, Kalmar, Kalmar län
 • Peter Jönarp, it-strateg, Karlstad, Värmlands län
 • Pontus Berglund, gruppledare projekt och arkitekt, Växjö, Kronobergs län
 • Stefan Carlson, CTO/enhetschef, Stockholms stad, Stockholms län
 • Thomas Tryggvesson, e-hälsosamordnare/FoU-ledare, Jönköpings län
 • Vincent Vukovic, digitaliseringssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland

Representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): 

 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa
 • Peter Krantz, utvecklingsstrateg

Sekretariat:      

 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan