Gå till innehåll

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Programrådet, som träffas sex gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beredningsprocess där idéer och nya utvecklingsförslag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive regions- eller kommundirektör. De tre största regionerna och länen har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlem är SKL.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

Vice ordförande: Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala län

Medlemmar i rådet (regioner):

 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Region Kalmar län
 • Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg hälso- och sjukvård, Region Halland
 • Göran Ejbyfeldt, it-direktör, Västra Götalandsregionen
 • Helén Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge
 • Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör, Region Jönköpings län
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Katarina Forsberg, eHälsostrateg, Region Sörmland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Region Stockholm
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala 
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Mikael Borén, CIO, Region Värmland
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Peter Bergehamn, it- och digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Ragnar Lindblad, programansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen
 • Ronny Hedlund, tf verksamhetschef IT och digitalisering, Region Västernorrland 
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Region Västerbotten
 • Susanne Bayard, CIO, Region Stockholm
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Region Dalarna

Medlemmar i rådet (kommuner):

 • Anneli Lagerström, Teamchef IT-enheten, Östersund, Jämtlands län
 • Camilla Jönsson, e-hälsosamordnare, Karlskrona, Blekinge län
 • Catarina Eriksson, regional digital samordnare, Halmstad, Hallands län
 • Catrin Ditz, programledare för Digital agenda och e-strateg, Storsthlm, Stockholms län
 • Charlotte Sandelius, förbundsdirektör, Kommunförbundet Västernorrland
 • Claes-Urban Boström, kommunchef, Kungsör, Västmanlands län
 • Dan Nilsson, förändringsledare e-tjänster och integration, Malmö stad, Skåne län
 • Daniel Flemström, it-chef, Kiruna, Norrbottens län
 • Hans Lyttkens, it-strateg, Region Gotland
 • Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör, Linköping, Östergötlands län
 • Johan Persson, kommunchef, Oxelösund, Södermanlands län
 • Karl Fors, länssamordnare, VästKom, Västra Götalands län
 • Lars Eriksson, e-samordnare/projektledare, Västerbottens län
 • Malin Lundqvist, it-chef, Göteborg stad, Västra Götalands län
 • Marie Ehlin, socialchef, Mora, Dalarnas län
 • Marie Nilsson, GIS- och digitaliseringsstrateg, Gävle, Gävleborgs län
 • Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala län
 • Niclas Clausenborg, digitaliseringsstrateg, Kommunförbundet Skåne
 • Niklas Hörling, CDO, digitaliseringsledare, Kalmar, Kalmar län
 • Ola Götesson, utvecklingschef, Jönköpings län
 • Peter Jönarp, it-strateg, Karlstad, Värmlands län
 • Pontus Berglund, gruppledare projekt och arkitekt, Växjö, Kronobergs län
 • Stefan Carlson, CTO/enhetschef, Stockholms stad, Stockholms län.
 • Vakant, Örebro län.

Representanter från SKL: 

 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa
 • Peter Krantz, utvecklingsstrateg

Sekretariat:      

 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan