Gå till innehåll

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med landstingen, regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Programrådet, som träffas fem gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beredningsgsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive landstings-, region- eller kommundirektör. De tre största landstingen, regioner och länen har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlem är SKL.

Under 2018 är programrådet uppdelat i två; landsting och regioner samt kommuner.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör – Region Jönköpings län

Medlemmar i rådet (landsting och regioner):

 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Anette Falkenroth, avdelningschef Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen
 • Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Cecilia Karlsson, biträndande divisionschef medicinska specialiteter/ e-hälsostrateg Landstinget i Värmland
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Landstinget i Kalmar län
 • Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg hälso- och sjukvård, Region Halland
 • Göran Ejbyfeldt, it-direktör, Västra Götalandsregionen
 • Helén Andersson, affärsområdeschef, Landstinget Blekinge
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Lars Jensen, it-chef, Region Västernorrland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Stockholms läns landsting
 • Linda Nordlund, förvaltningsledare IT, Landstinget Sörmland
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala 
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Peter Bergehamn, it- och digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Västerbottens läns landsting
 • Susanne Bayard, CIO, Stockholms läns landsting
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Landstinget Dalarna
 • Patrik Sundström, Programansvarig eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Medlemmar i rådet (kommuner):

 • Aurora Lindberg, direktör, Kommunförbundet Västernorrland
 • Camilla Jönsson, e-hälsosamordnare, Karlskrona, Blekinge län
 • Carina Helgesson Björk, socialchef, Gislaved, Jönköpings län
 • Catarina Eriksson, regional digital samordnare, Halmstad, Region Halland
 • Catrin Ditz, programledare för Digital agenda och e-strateg, Storsthlm, Stockholms län
 • Claes Johannesson, programledare Smart och uppkopplad stad, Stockholms stad, Stockholms län
 • Claes-Urban Boström, kommunchef, Kungsör, Västmanlands län
 • Dan Nilsson, förändringsledare e-tjänster och integration, Malmö stad, Region Skåne
 • Daniel Flemström, it-chef, Kiruna, Norrbottens län
 • Hans Lyttkens, it-strateg, Region Gotland
 • Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör, Linköping, Östergötlands län
 • Johan Persson, kommunchef, Oxelösund, Södermanlands län
 • Karin Björkman, Karlskoga, Örebro län
 • Karl Fors, länssamordnare, VästKom, Västra Götalandsregionen
 • Magnus Rudehäll, digital strateg, Umeå, Västerbottens län
 • Malin Lundqvist, it-chef, Göteborg stad, Västra götalandsregionen
 • Marie Nilsson, GIS- och digitaliseringsstrateg, Gävle, Gävleborgs län
 • Marie Ehlin, socialchef, Mora, Dalarnas län
 • Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala län
 • Niclas Clausenborg, digitaliseringsstrateg, Kommunförbundet Skåne
 • Niklas Hörling, CDO, digitaliseringsledare, Kalmar, Kalmar län.
 • Peter Jönarp, it-strateg, Karlstad, Värmlands län
 • Pontus Berglund, gruppledare projekt och arkitekt, Växjö, Kronobergs län
 • Tommy Ceder, e-hälsostrateg, Jämtlands län

Sekretariat      

 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support