Gå till innehåll

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta. Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Användarforumen är öppna forum så att alla som ser det som relevant kan delta. Forumen genomförs främst via Skype för att ge många möjlighet att delta. Om du är intresserad av att delta i ett användarforum så kontaktar du din programrådsmedlem för vidare information och anmälan.

Datum användarforum 2020

1177 Vårdguiden kommunikation

 • 6 februari
 • 6 maj 
 • 23 september
 • 25 november

1177 Vårdguidens e-tjänster

Samtliga möten är kl 9-10.

 • 22 januari
 • 31 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 21 april (fysisk träff med möjlighet att delta via Skype)
 • 25 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 19 november

Journalen

Samtliga möten är kl 14-15.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 2 juni

Nationell patientöversikt, NPÖ

Samtliga möten är kl 14-15.

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 4 juni

Egen provhantering

Samtliga möten är kl 13-14.

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 28 maj - Extra användarforum pga. covid-19 och ny funktionalitet. Folkhälsomyndigheten informerar. Obs! kl. 15-16. För inbjudan, mejla e-tjanster@1177.se.
 • 4 juni
 • 3 september
 • 15 oktober
 • 26 november
 • 7 december

Formulärhantering inklusive Forumlärmotorn

Skypemöten kl 10.00-11.30. Ev fysiskt möte 8 oktober.

 • 15 januari (kl 14-15.30)
 • 12 februari
 • 12 mars (fysiskt möte i Stockholm)
 • 22 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 16 september
 •  21 oktober (utgår om vi träffas 8 oktober)
 • 18 november
 • 16 december

Hitta och jämför vård

Skypemöten kl 11.00-12.00

 • 5 mars (10.30-11.30)
 • 23 april
 • 30 september
 • 25 november

Hjälpmedelstjänsten - sjukvårdshuvudmän

Samtliga möten är kl 13-14.

 • 16 mars
 • 25 maj
 • 7 september
 • 30 november

Hjälpmedelstjänsten - hjälpmedelsleverantörer

 • 16 mars (kl 9-10)
 • 18 mars (kl 13-14)
 • 25 maj (kl 9-10)
 • 27 maj (kl 13-14)
 • 7 september (kl 9-10)
 • 9 september (kl 13-14)
 • 30 november (kl 9-10)
 • 2 december (kl 13-14)

HSA

Mötena hålls i Landstingssalen i Stockholm. Anmäl deltagande via formulär på inera.se när datumen närmar sig.

 • 27 maj - inställt på grund av coronapandemin.
 • 26 november

SITHS

Mötet hålls i Landstingssalen i Stockholm. Anmäl deltagande via formulär på inera.se när datumet närmar sig.

 • 26 maj - inställt på grund av coronapandemin.
 • 25 november (preliminärt)

Infektionsverktyget

Samtliga möten är kl 13.00-14.30.

 • 13 maj
 • 11 november

Intygstjänster (Rehabstöd/Intygsstatistik)

Samtliga möten är kl 13.00-14.30.

 • 17 februari
 • 18 maj
 • 21 september
 • 16 november

Intygstjänster (Webcert)

Samtliga möten är kl 13.00-14.30.

 • 3 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Nitha

 • 23 januari
 • 22 oktober (prel.)

Rådgivningsstödet webb, Sjunet

 • 29 april

Stöd och behandling inklusive Designverktyget

 • 24 januari, därefter möten varannan fredag kl 14-15.

Svenska biobanksregistret, SBR

Samtliga möten är kl 13.30-15.00.

 

 • 13 februari
 • 12 mars
 • 2 april
 • 14 maj
 • 1 juni
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

UMO.se och Youmo.se

 • 2 mars
 • 12 oktober

Eira

 • 9-10 september
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan