Gå till innehåll

Juridik och informationssäkerhetsråd (S-rådet)

S-rådet är ett rådgivande forum där Inera kan kvalitetssäkra juridiska och informationssäkerhetsmässiga tolkningar.

Oftast gäller det frågor som påverkar tjänster under utveckling. Rådet är ett led i en förankringsprocess där den kvalitetssäkrade tolkningen kan gå vidare för remiss eller beslut i exempelvis Programrådet eller Ineras ledning. S-rådet fungerar också till viss del som en referensgrupp där juridik och informationssäkerhet inom Inera får en omvärldsbevakning av vad som är aktuella frågor hos Ineras kunder. Rådet har inte ett formellt beslutsmandat.

Deltagande roller

Deltagarlistan till s-rådet är skapad utifrån kompetens och intresse. Den har inte historiskt haft som målsättning att vara heltäckande när det gäller representation från alla Ineras kunder utan blandning av personer med kompetens inom juridik och informationssäkerhet. Det finns också representation från verksamheten i form av läkare.

Mötesintervall

Rådet träffas vid fyra heldagsmöten per år, men möjlighet att delta via Skype.

Deltagare

 • Jenny Kvist, Västra Götalandsregionen
 • Monika Göransson, Västra Götalandsregionen
 • Marie-Louise "Mia" Malmquist, Region Blekinge
 • Kajsa Thelin, Region Skåne
 • Johan Reuterhäll, Region Skåne
 • Lena C Jönsson, Region Dalarna
 • Mikael Ericsson, Region Örebro län
 • Sofia Öhrman, Region Örebro län
 • Sanja Hebib, Region Östergötland
 • Veronica Lagestig Rasmussen, Region Östergötland
 • Richard Rystedt, Region Östergötland
 • Sanna Othman, Region Jämtland Härjedalen
 • Anne Nilsson, Region Uppsala
 • Thomas Kristoffersson, Region Uppsala
 • Anna-Lena Berggren, Region Stockholm
 • Josef Driving, Region Stockholm
 • Vesna Lucassi, Region Stockholm
 • Anna Åberg, Sveriges kommuner och landsting
 • Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Pål Resare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Markus Ekbäck, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Lotta Nordström, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Fredrik Rosenberg, Inera AB
 • Manôlis Nymark, Inera AB
 • Ewa Jerilgård, Inera AB
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan