Kontakt

Inera arbetar på uppdrag av sina ägare regioner och kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal.

Kontakt

Ineras presstjänst hjälper dig bland annat med nationella frågor kring 1177 Vårdguiden nationell, statistik och infromation om andra tjänster som Inera utvecklar och driftar. Vi publicerar löpande statistik om hur våra tjänster används, exempelvis 1177 Vårdguiden på webb och telefon. Den statistiken hittar du här.

Kontakt på Inera:

Yvonne Edenholm, pressansvarig
Presstelefon: +46 72 450 01 45
E-post: press@inera.se

Regionerna svarar på frågor om sjukvårdsrådgivning, köer eller testning

1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning bemannas av sjuksköterskor som är anställda i regionerna. Inera kan därför inte svara på frågor om hur sjukvårdsrådgivningen arbetar i en speciell region, om köer i de olika regionerna eller om hur regionerna arbetar med testning av vård- och omsorgspersonal eller invånare.

Vänd dig till regionernas respektive presstjänst för frågor om sjukvård, om du vill ha regional sjukvårdsstatistik eller om du vill intervjua sjukvårdspersonal eller regionala sjukvårdspolitiker. 

Frågor om riktlinjer för vård eller information om den pågående pandemin

Har du frågor om den pågående pandemin ska du vända dig till Folkhälsomyndighetens presstjänst på nummer 010-205 21 00.

Till toppen av sidan