Kontakt

Inera arbetar på uppdrag av sina ägare regioner och kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal.

Kontakt

Inera hanterar 1177 Vårdguiden nationell presstjänst och hjälper dig som är journalist med frågor som berör Ineras uppdrag, som innehållet i de digitala tjänsterna, drift, teknik och utveckling. Vi publicerar löpande statistik om hur våra tjänster används, exempelvis 1177 Vårdguiden på webb och telefon. Den statistiken hittar du här.

Du når oss alltid bäst via presstjänstnumret 072-450 01 45 eller via e-post till pressansvarig press@inera.se

Regionerna svarar på frågor om sjukvårdsrådgivning, köer eller testning

För 1177 Vårdguiden på telefon är Inera leverantör av teknik, telefonnummer och medicinska beslutsstöd, men sjukvårdsrådgivningen bemannas av sjuksköterskor som är anställda i regionerna. Inera kan därför inte svara på frågor om hur sjukvårdsrådgivningen arbetar regionalt, om köer i de olika regionerna eller om hur regionerna arbetar med testning av vård- och omsorgspersonal eller invånare.

Vänd dig till regionernas respektive presstjänst för frågor om sjukvård, om du vill ha regional sjukvårdsstatistik eller om du vill intervjua sjukvårdspersonal eller regionala sjukvårdspolitiker. 

Frågor om riktlinjer för vård eller information om den pågående pandemin

Har du frågor om riktlinjer för vård, eller information om den pågående pandemin ska du vända dig till Folkhälsomyndighetens presstjänst på nummer 010-205 21 00.

Till toppen av sidan