Gå till innehåll

Beställ och ändra anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Här kan du se hur det går till att beställa, ändra eller ta bort anslutningar av tjänsteproducenter, tjänstekonsumenter och logiska adressater till Nationella tjänsteplattformen.

Innan informationsutbytet kan ske mellan tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter som anslutit till tjänsteplattformen måste dessa två kopplas ihop (etablera samverkan). Om du vill ha hjälp och vägledning med anslutningen, kan du beställa detta här.

Beställningsstödet förenklar

För att förenkla anslutningen till Nationella tjänsteplattformen har vi sedan en tid tillbaka tagit fram ett digitalt beställningsstöd. De så kallade B, C, och D-blanketterna, som tidigare användes för att beställa anslutning till tjänsteplattformen, har utgått och används inte längre. 

Detta kan du bland annat göra i beställningsstödet

 • Beställa en ny anslutning till Nationella tjänsteplattformen av en tjänsteproducent och tjänstekonsument till ett eller flera tjänstekontrakt, samt etablera samverkan dem emellan.
 • Lägga till, ta bort eller uppdatera information som är relaterad till anslutningen.
 • Lägga till organisation, systeminstans och kontaktuppgifter.
 • Beställa anslutning till Stockholms läns landstings regionala tjänsteplattform, och på sikt även beställa anslutning till andra regionala tjänsteplattformar.

Logga in i beställningsstödet

För att logga in i beställningsställningsstödet behöver du ett SITHS-kort. Om du saknar SITHS-kort, kontakta Kundservice.

Använd gärna webbläsaren Chrome, vissa knappar visas inte korrekt i Internet Explorer.

Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

Visa/Dölj mer information

Filmer och instruktioner - Så arbetar du i beställningsstödet

Anslutningsprocesser - steg-för-steg

Här nedan kan du se hur de olika anslutningsprocesserna går till. Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Visa/Dölj mer information

Ny anslutning av system/tjänst

 • Process för ny anslutning

  Innan ett system/tjänst kan ansluta till Nationella tjänsteplattformen måste aktuella tjänstekontrakt vara installerade i plattformen. Även funktionscertifikat måste vara installerat i tjänsteproducenten och tjänstekonsumenten, både för test- och produktionsmiljö. Funktionscertifikatet identifierar tjänsteproducenten vid anrop mot Nationella tjänsteplattformen. Om du inte redan har certifikat, kan du läsa om hur SITHS Funktionscertifikat fungerar.

  Beställ ny anslutning via beställningsstödet

  Du beställer den tekniska anslutningen av en tjänsteproducent och tjänstekonsument, samt etablerar samverkan dem emellan via beställningsstödet. Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion.

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Flödet som beskrivs nedan är en standardprocess för anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Det kan finnas variationer för vissa tjänster, men i huvudsak går det till på detta sätt.

  Steg 1: Anslutning till testmiljö

  Illustration anslutning till testmiljö

  1. Du fyller i och skickar in förstudiemallen för testmiljö/er

  Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. (Du ska fylla i en förstudie första gången en tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången). Förstudien skickas sedan via e-post till bestall@inera.se. Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit senast måndag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport i ärendet. Hänvisning/länk: Förstudiemallen hittar du här

  2. Du beställer anslutning till testmiljö/er

  När förstudien för test är godkänd, beställer behörig beställare anslutning av tjänsteproducent till testmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Hänvisning/länk: Gå vidare till beställningsstödet

  3. Inera förbereder tjänsteplattformen för test

  När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

  4. Du som kund och Inera testar och verifierar anslutningen

  Du som kund och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete.

  Steg 2: Anslutning till produktionsmiljö

  Illustration anslutning till produktionsmiljö

  5. Du skickar in förstudiemall för produktionsmiljö

  Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön. (Du ska fylla i en förstudie första gången en tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången). Förstudien skickas via e-post till bestall@inera.se. Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit senast måndag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport till kunden. Hänvisning/länk: Förstudiemallen hittar du här

  6. Du beställer anslutning till produktionsmiljö

  När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Hänvisning/länk: Gå vidare till betsällningsstödet

  7. Inera förbereder tjänsteplattformen för produktion

  När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

  8. Du som kund och Inera verifierar anslutningen

  Du som kund och Inera utför överenskommet verifieringsarbete.

Visa/Dölj mer information

Uppdatera anslutning - Etablera samverkan (för en tjänsteproducent)

 • Process för att uppdatera anslutning

  Om din organisation redan är ansluten med en tjänsteproducent till ett tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen, kan ni lägga till en eller flera logiska adressater och samtidigt begära anropsbehörighet för tjänstekonsumenten.

  Uppdatera anslutningen i beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänsteproducent).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Här kan du läsa hur det går till att beställa nya logiska adressater till en befintlig anslutning. Beställningen tar cirka 10 arbetsdagar att hantera.
  Illustration över processen att ändra anslutning till tjänsteplattformen

  1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

  Via beställningstödet anger du vilken tjänsteproducent, tjänstekontrakt och logisk adressat, samt tjänstekonsument som anslutningen gäller. Om anslutningen gäller ett tjänstekontrakt som är nytt för tjänsten eller systemet, krävs en förstudie (hänvisning/länk:se information om ny anslutning på denna sida).

  2. Inera granskar och godkänner

  När beställningen inkommer granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

  3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

  När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Visa/Dölj mer information

Beställ adresseringsbehörighet (för en tjänstekonsument)

 • Process för att beställa adressbehörighet för en tjänstkonsument

  Via beställningsstödet kan du beställa adressbehörighet för en tjänstekonsument, till ett eller flera tjänstekontrakt och logiska adressater.

  Beställ adresseringsbehörighet i beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänstekonsument).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Illustration över processen att ändra anslutning till tjänsteplattformen

  1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

  Via beställningstödet anger du vilken tjänstekonsument, tjänstekontrakt och logisk adressat som anslutningen gäller.

  2. Inera granskar och godkänner

  När beställningen kommer in granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

  3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

  När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Visa/Dölj mer information

Ta bort information om anslutning

 • Process för att ta bort information om anslutning

  Om din organisation inte längre har kvar vårdenheter/logiska adresser bör informationen tas bort från tjänsteplattformen. Detta kan du göra i beställningsstödet.

  Att ta bort information som inte används är viktigt ut flera aspekter:

  • Ur säkerhetssynpunkt ska inte tjänster som används exponeras mot omvärlden
  • Det eliminerar risken att anslutning sker till inaktuell vårdenhet/logisk adress
  • Det underlättar vid övervakning och felsökning

  Ta bort information via beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Ta bort logiska adressater).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Illustration över process att ta bort anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support