Gå till innehåll

Beställ och ändra anslutning till Nationella tjänsteplattformen

I beställningsstödet kan du beställa en ny anslutning, ändra eller ta bort anslutningar av tjänsteproducenter, tjänstekonsumenter och logiska adressater i Nationella tjänsteplattformen.

Det går också att beställa anslutning till Region Stockholms regionala tjänsteplattform, och på sikt ska det även gå att beställa anslutning till andra regionala tjänsteplattformar via beställningsstödet.

Kontrollera att ni har ett kundavtal

Innan ni kan beställa en ny anslutning till Nationella tjänsteplattformen behöver din organisation ha tecknat ett kundavtal med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni gör en beställning via beställningsstödet.

Logga in i beställningsstödet

För att logga in i beställningsställningsstödet behöver du ett SITHS-kort. 
(Tänk på att du även måste fylla i förstudiemallen första gången ett nytt system eller en ny tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången. Läs mer om alla detaljer i anslutningsprocesserna längre ner på denna sida).

Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

Övriga beställningar

Via länkarna nedan hittar du beställningsblankett och formulär för aggregerad tjänst och grundladdning av engagemangsindex.

Beställ anslutningskoordinator

Vill din organisation ha hjälp av en teknisk anslutningskoordinator för att ansluta till Nationella tjänsteplattformen, kan ni beställa detta här. Se priser för att anlita en anslutningskoordinator

Anslutningsprocesser, filmer och instruktioner

Här kan du läsa om hur de olika anslutningsprocesserna går till och hur du använder beställningsstödet. Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Visa/Dölj mer information

Filmer och instruktioner - Så arbetar du i beställningsstödet

Visa/Dölj mer information

Ny anslutning av system/tjänst

 • Process för ny anslutning

  Innan ett system/tjänst kan ansluta till Nationella tjänsteplattformen måste aktuella tjänstekontrakt vara installerade i plattformen. Även funktionscertifikat måste vara installerat i tjänsteproducenten och tjänstekonsumenten, både för test- och produktionsmiljö. Funktionscertifikatet identifierar tjänsteproducenten vid anrop mot Nationella tjänsteplattformen. Om du inte redan har certifikat, kan du läsa om hur SITHS Funktionscertifikat fungerar.

  Beställ ny anslutning via beställningsstödet

  Du beställer den tekniska anslutningen av en tjänsteproducent och tjänstekonsument, samt etablerar samverkan dem emellan via beställningsstödet. Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion.

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Flödet som beskrivs nedan är en standardprocess för anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Det kan finnas variationer för vissa tjänster, men i huvudsak går det till på detta sätt.

  Steg 1: Anslutning till testmiljö

  Illustration anslutning till testmiljö

  1. Du fyller i och skickar in förstudiemallen för testmiljö/er

  Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. (Du ska skicka in en förstudie för båda testmiljöerna (SIT och QA) första gången ett nytt system eller en ny tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången).

  Använd formuläret nedan för att skicka in förstudien till Inera.

  Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

  Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit till ICC senast måndag förmiddag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport i ärendet. Förstudiemallen hittar du här

  2. Du beställer anslutning till testmiljö/er

  När förstudien för test är godkänd, beställer behörig beställare anslutning av tjänsteproducent till testmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Gå vidare till beställningsstödet

  3. Inera förbereder tjänsteplattformen för test

  När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

  4. Du som kund och Inera testar och verifierar anslutningen

  Du som kund och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete. Läs om Ineras arbete med test och kvalitetssäkring.

  Steg 2: Anslutning till produktionsmiljö

  Illustration anslutning till produktionsmiljö

  5. Du skickar in förstudiemall för produktionsmiljö

  Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön. (Du ska skicka in en förstudie första gången ett nytt system eller en ny tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången). 

  Använd formuläret nedan för att skicka in förstudien till Inera.

  Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

  Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit till ICC senast måndag förmiddag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport i ärendet. Förstudiemallen hittar du här

  6. Du beställer anslutning till produktionsmiljö

  När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Gå vidare till betsällningsstödet

  7. Inera förbereder tjänsteplattformen för produktion

  När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

  8. Du som kund och Inera verifierar anslutningen

  Du som kund och Inera utför överenskommet verifieringsarbete.

Visa/Dölj mer information

Uppdatera anslutning - Etablera samverkan (för en tjänsteproducent)

 • Process för att uppdatera anslutning

  Om din organisation redan är ansluten med en tjänsteproducent till ett tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen, kan ni lägga till en eller flera logiska adressater och samtidigt begära anropsbehörighet för tjänstekonsumenten.

  Uppdatera anslutningen i beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänsteproducent).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Här kan du läsa hur det går till att beställa nya logiska adressater till en befintlig anslutning. Beställningen tar cirka 10 arbetsdagar att hantera.
  Illustration över processen att ändra anslutning till tjänsteplattformen

  1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

  Via beställningstödet anger du vilken tjänsteproducent, tjänstekontrakt och logisk adressat, samt tjänstekonsument som anslutningen gäller. Om anslutningen gäller ett tjänstekontrakt som är nytt för tjänsten eller systemet, krävs en förstudie se information om ny anslutning på denna sida.

  2. Inera granskar och godkänner

  När beställningen inkommer granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

  3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

  När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Visa/Dölj mer information

Beställ adresseringsbehörighet (för en tjänstekonsument)

 • Process för att beställa adressbehörighet för en tjänstkonsument

  Via beställningsstödet kan du beställa adressbehörighet för en tjänstekonsument, till ett eller flera tjänstekontrakt och logiska adressater.

  Beställ adresseringsbehörighet i beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänstekonsument).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Illustration över processen att ändra anslutning till tjänsteplattformen

  1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

  Via beställningstödet anger du vilken tjänstekonsument, tjänstekontrakt och logisk adressat som anslutningen gäller.

  2. Inera granskar och godkänner

  När beställningen kommer in granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

  3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

  När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Visa/Dölj mer information

Ta bort information om anslutning

 • Process för att ta bort information om anslutning

  Om din organisation inte längre har kvar vårdenheter/logiska adresser bör informationen tas bort från tjänsteplattformen. Detta kan du göra i beställningsstödet.

  Att ta bort information som inte används är viktigt ut flera aspekter:

  • Ur säkerhetssynpunkt ska inte tjänster som används exponeras mot omvärlden
  • Det eliminerar risken att anslutning sker till inaktuell vårdenhet/logisk adress
  • Det underlättar vid övervakning och felsökning

  Ta bort information via beställningsstödet

  Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Ta bort logiska adressater).

  Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

  Så här går det till

  Illustration över process att ta bort anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan