Vetenskapliga kunskapsunderlag om covid-19 tillgängliga genom Eira

Under pandemin har många förlag öppnat upp fri åtkomst till forskningsartiklar och kunskapsunderlag om covid-19. Genom Eira så är nu vetenskapliga kunskapsunderlag om covid-19 tillgängliga för alla regioner och kommuner.

Eira, en tjänst på Inera som förhandlar och sluter licensavtal för regionernas räkning, har samlat länkar till fritt åtkomliga vetenskapliga kunskapsunderlag. Dessa är nu tillgängliga via denna sida. Det mesta är tillgängligt för alla inom hälso- och sjukvården och nu även för kommunerna.

På sidan länkas till covid-19 relaterade kunskapsunderlag ur till exempel BMJ Best Practice, Cochrane Library, Medibas och UpToDate, samt forskningsartiklar.

SIS har också öppnat upp standarder om smittskydd, som omfattar medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Åtkomst till standarderna kräver dock registrering utanför regionerna.

Till toppen av sidan