Inera förlänger användningen av journalsystemet Svevac

I samråd med regionerna har Inera beslutat att förlänga möjligheten att använda journalsystemet Svevac. Tidigare var planen att Svevac skulle stängas för registrering i september 2021 men på grund av den rådande pandemin och behovet från regionerna förlängs nu användningen. Svevac anpassas även för rapportering av covid-19-vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

Svevac är ett journalsystem för hantering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Inera har nyligen fört en dialog med regionerna som visat på ett intresse för att förlänga användningen av Svevac för covid-19-vaccineringen. 

– För oss är det mycket viktigt att lyssna på regionernas behov och vad de vill. Därför väljer vi nu att förlänga livslängden på Svevac. Fem regioner har sagt att de vill fortsätta med Svevac. Sammantaget har dessa ett befolkningsunderlag som motsvarar 38,5 procent av Sveriges befolkning. Förlängning av livslängden hos tjänsten Svevac gör att de kunder som har förhinder på grund av covid-19-pandemin hinner planera flytt av vaccinationsregistrering i ett lugnare tempo. Man kan också undvika temporära lösningar med dubbelregistreringar som ytterligare skulle belasta vårdpersonalen under pågående pandemi, säger Caroline Hagberg, affärsområdeschef för Infrastruktur och Arkitektur på Inera.

Svevac används framförallt av läkare och sjuksköterskor som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård, äldreomsorg med flera. Beslut om att Svevac skulle avvecklas togs 2018 men fortfarande använder de flesta regionerna tjänsten.

Vårdgivare kan i Svevac se vad den aktuella personen har fått för vaccination, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare. Alla covid-19-vacciner som är godkända av Läkemedelsverket kommer kunna registreras i Svevac. Alla relevanta handlingar gällande vaccinationer, till exempel hälsodeklaration och information om eventuella biverkningar, kan synas här.

Även om Svevac i och med detta beslut kommer att fortsätta att användas en längre tid står Inera dock fast vid att tjänsten ska läggas ned. I dagsläget är det många regioner som redan nu använder andra lösningar än Svevac.

Inera ser nu också över vilka andra tjänster som kan hjälpa regionerna och vården när det gäller logistiken kring vaccinationer. Det kan handla om viktig information och tjänster riktade till invånare via 1177 Vårdguiden, till exempel hälsodeklarationer, kallelser och tidbokning. Då utredningen pågår är det svårt att just nu säga vilka tjänster som är bäst att använda till vad.

Om Svevac

Svevac är ett journalsystem för registrering och hantering av vaccinationer, med funktionalitet för rapportering till Folkhälsomyndigheten enligt det nationella vaccinationsprogrammet, samt för sammanhållen journalföring. Svevac används av för ändamålet behörig personal som arbetar med vaccinationer i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare. Inera och dess ägare har 2018 tagit beslut om att avveckla Svevac eftersom det med nuvarande teknisk lösning inte finns förutsättningar att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst över tid. Enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Detta innebär att Inera inte kommer att ersätta Svevac. Det finns andra tjänster på marknaden för att tillgodose detta behov.

Till toppen av sidan