Säkra digitala möten för kommuner och regioner

Behovet av lösningar för säkra digitala möten har ökat i spåren av covid-19. SKR rekommenderar att kommuner och regioner använder säkra digitala tjänster och Ineras tjänst Digitalt möte är en av dem.

Under covid-19-pandemin har efterfrågan på lösningar för säkra digitala möten ökat. Socialtjänstens möten är ett exempel där man behandlar känsliga uppgifter. Det gäller att säkerställa att rätt personer deltar i mötet och att uppgifterna skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem.

SKR har tagit fram ett stödmaterial om juridiska aspekter och informationssäkerhet kring digitala tjänster. Vid bedömningen om en tjänst kan användas behöver kommunen ta hänsyn till typ av möte, vilken information som hanteras och säkerhetskraven för tjänsten. För att hantera känsliga personuppgifter över öppet nät måste den digitala tjänsten ha stark autentisering, vilket innebär inloggning med e-tjänstekort, bank-id eller motsvarande. Kommersiella tjänster som Skype, Teams och Facetime kan ha krypterad överföring, men saknar ofta stark autentisering.

Ineras tjänst Digitalt möte är en av få tjänster som uppfyller säkerhetskraven genom att erbjuda stöd för krypterad överföring och säker inloggning med SITHS e-legitimation, bank-id eller Freja e-id Plus. Enligt SKR kan tjänsten användas för fler verksamhetsområden inom kommuner och regioner bland annat socialtjänsten.

Digitalt möte lanserades i juni 2020 och över 20 kommuner använder redan tjänsten, eller är på gång. Ytterligare över 100 kommuner har anmält intresse.

Digitalt möte är särskilt användbart för videomöten i kontakter med invånare, men kan även användas för videomöten mellan och inom organisationer, till exempel vid kommunfullmäktigemöten och nämnderådsmöten. Med hjälp av Digitalt möte kan deltagarna enkelt koppla upp sig mot mötet, det enda man behöver är i stort sett tillgång till internet och en dator, surfplatta eller mobiltelefon. I tjänsten ingår deltagaridentifiering med SITHS e-legitimation, bank-id eller Freja e-id Plus och extra snabb support till användarna. Enklare och säkrare än så blir det inte.

Till toppen av sidan