SITHS – en säkrare och flexiblare e-legitimation

SITHS e-legitimation används av medarbetare inom alla kommuner, regioner och hos de flesta privata vårdgivare för att identifiera sig med stark autentisering. Det behövs till exempel för att logga in i en tjänst, eller för att göra en elektronisk underskrift.

De förändringar som nu sker av SITHS e-legitimation gör vi framför allt för att göra det både enklare och säkrare för medarbetare att logga in i e-tjänster. Ambitionen är att det ska vara minst lika smidigt att använda SITHS e-legitimation, som andra liknande lösningar på marknaden. SITHS e-legitimation ska uppfylla alla krav som ställs på en säker svensk e-legitimation, stödja verksamhetens krav på mobila arbetssätt och fungera att använda i såväl nationella som regionala tjänster inom offentlig sektor.

För att kunna åstadkomma detta har teknik och standarder behövt bytas ut. Grundläggande i arbetet har varit den referensarkitektur som Inera tagit fram tillsammans med flera andra organisationer. Syftet med referensarkitekturen är att ge stöd och förutsägbarhet när nya lösningar ska tas fram, samt att förbättra samverkan mellan organisationer i deras arbete med att anpassa sina lösningar och tjänster, så att tekniken ska kunna fungera på rätt sätt genom alla led.

Flera viktiga lanseringar

Arbetet med att förnya och förbättra SITHS e-legitimation har pågått de senaste två-tre åren och kommer att fortsätta en bra bit in på 2021 innan vi är helt klara. Här nämner vi några av våra viktigaste lanseringar.

SITHS eID – godkänd som Svensk e-legitimation

I november 2019 lanserade vi ett nytt och säkrare SITHS eID-certifikat. SITHS eID är godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och kommer framöver att krävas för att logga in i flera av Ineras tjänster som hanterar känsliga patientuppgifter.

Mobilt SITHS

Mobilt SITHS lanserar vi i början av 2021. Det vet vi att många har efterfrågat länge. Mobilt SITHS kommer att fungera ungefär som Mobilt Bank-id. Alla som har ett ordinarie SITHS-kort med det nya säkrare SITHS eID-certifikatet kan efter lanseringen ladda ner ett Mobilt SITHS från SITHS Mina sidor till sin mobil eller surfplatta.

Ny underskriftstjänst

Under våren 2021 släpper vi en ny underskriftstjänst, som kan användas för att göra elektroniska underskrifter. Den nya tjänsten bygger på DIGG:s ramverk för elektroniska underskrifter och går att använda med SITHS eID i mobilen eller i Windows.

Till toppen av sidan