Över en miljon beställningar av covid-19-tester genom 1177 Vårdguidens tjänst

Antalet beställningar i tjänsten Egen provhantering har ökat med nära 1 300 procent mellan maj och juni. På kort tid, har Inera, anpassat och tillgängliggjort tjänsten till regionerna. Just nu använder 16 regioner tjänsten och fler diskussioner förs.

Användningen av 1177 Vårdguidens tjänst för bokning av provtagning och tillgång till provsvar har ökat kraftigt i sommar tack vare möjligheten att använda den för tester av covid-19. Idag använder 16 regioner tjänsten för egen provhantering på 1177.se, varav tre regioner använder den för just covid-19-tester. Det handlar om två typer av tester, dels av pågående infektion (PCR), dels av antikroppar. Tjänsten är ansluten till regionernas laboratoriesystem så hela flödet är automatiskt. Fler regioner står nu i startgroparna för att använda tjänsten för antikroppstester.  

- Vi har snabbt kunnat möta behoven av testning för covid-19. Det här har kunnat ske tack vare att vi sedan tidigare hade ett uppdrag att stödja nya provtagningsområden via 1177.se. Vi jobbar fortfarande för högtryck. Det är många som vill göra det möjligt att erbjuda invånare att själva kunna beställa tester. För att tjänsten hela tiden ska förbättras och anpassas har vi en pågående dialog med regionerna, säger Maria Berglund, projektledare på Inera. 

Antalet beställningar i tjänsten har ökat dramatiskt. I maj gjordes 17 373 beställningar och redan i juni skedde 234 269 beställningar.

-  Exakt hur testningen av covid-19 sker skiljer sig mellan de olika regionerna. Därför är det viktigt att gå in på 1177.se och läsa hur provtagningen går till i just din region, säger Maria Berglund.

Anpassningen av tjänsten för covid-19-tester har gjorts med stöd av Folkhälsomyndigheten som har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning. Myndigheten ansvarar för rekommendationer kring vilka som ska testas och hur prioriteringar ska görs. Testning och smittspårning är en viktig förutsättning för att hålla nere smittspridningen under hösten. Folkhälsomyndigheten har som mål att spårningen ska komma igång senast 48 timmar efter en genomförd provtagning. 1177 Vårdguiden har varit en av flera viktiga delar för att göra detta möjligt. 

Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov. Ett PCR-prov kan du lämna när du har symtom som inte har gått över efter 24 timmar. Ett serologiskt prov kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk.

Till toppen av sidan