Kommunalt innehåll i adressboken för SDK

Ett av uppdragen för Ineras kommungrupp är att ta fram en gemensam struktur och ett grundläggande kommunalt innehåll i adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Syftet är bland annat att förenkla för avsändare från andra offentliga verksamheter att hitta rätt funktionsadress i rätt kommun.

Uppdraget för kommunal adressbok kompletterar projektet Säker digital kommunikation, SDK, som handlar om förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information.

För att underlätta för kommuner som ansluter till den tjänst som projektet utvecklar, tar uppdraget fram struktur och ett grundläggande innehåll till tjänstens adressbok. Detta bland annat för att det ska vara lätt för avsändare från annan offentlig verksamhet att hitta rätt funktionsadress i rätt kommun.

Fokus just nu ligger på att ta fram innehåll för Socialtjänsten i form av verksamhetsindelning, funktioner och sökord. Strukturen och innehållet som tas fram används i SDK-projektets piloter under hösten.

- Med feedback från piloterna på vad som behöver förbättras så kan vi få fram ett resultat som fungerar som en bra start för kommunerna när de går in i och börjar använda SDK, berättar Peter Mannerhagen, IT-arkitekt på Inera som är kontaktperson för uppdraget.

- Det har varit en utmaning att ta fram de begrepp som ska användas för socialtjänsten då de ska vara tydliga för andra organisationer inom offentlig sektor och inte primärt för den egna organisationen. Vi är mer vana att beskriva vår egen organisation för oss själva och det är oftast inte vägledande för en region eller en statlig myndighet, säger han.

Arbetet med att ta fram en kommunal adressbok för SDK pågår fram till årsskiftet.

Läs mer om Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

Läs mer om Säker digital kommunikation, SDK

Läs mer om Utveckling för kommuner

Till toppen av sidan