Ändring i Säkerhetstjänsters hantering av tillitsnivåer flyttas fram

Vi har tidigare informerat om en kommande ändring av hur Säkerhetstjänsters IdP hanterar tillitsnivåer. Ändringen skulle ha genomförts den 9 december 2020, men har nu senarelagts till 18 januari 2021.

I tidigare nyhetsbrev så informerade vi om att hanteringen av tillitsnivåer i Säkerhetstjänsters IdP kommer att ändras den 9 december 2020. Datumet för denna förändring är nu framflyttat till den 18 januari 2021.

Teknisk information om ändringen hittar du här.

Observera att förändringen inte kommer att påverka inloggning i Ineras tjänster. Det finns ännu inget fastställt datum för när krav på tillitsnivå 3 kommer att införas i Ineras tjänster.

Till toppen av sidan