Aktuellt inom Egen provhantering

1177 Vårdguidens tjänst Egen provhantering har vidareutvecklas för att stödja regioner med provtagning för covid-19 för vård- och omsorgspersonal.

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning av covid-19. Myndigheten ansvarar för vilka som ska testas, hur prioriteringen görs och hur det ska gå till. De har haft dialog med olika aktörer som arbetar med frågan, och nu har 1177 Vårdguiden vidareutvecklat tjänsten Egen provhantering. Den kan användas kombinerat med provtagningstjänster, leverantörer och regionala laboratorier för att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19.

Inera erbjuder nu regionerna Egen provhantering för covid-19. Folkhälsomyndigheten beslutar vilka grupper som är prioriterade. En person som ska provtas kan via inloggning på 1177.se själv skapa sitt beställningsflöde för covid-19-provtagning och få praktisk information som till exempel vilka provtagningsställen som finns.  Hen får sedan sitt provsvar automatiskt via 1177 Vårdguidens tjänst, Egen provhantering. Det är ett enkelt flöde som sparar mycket administrativ tid för vården. Samma princip används idag för till exempel invånares hantering av provtagning vid misstänkt klamydia. 

– Det är värdefullt att vi snabbt kunde möta behoven för testning av covid-19. Tack vare att vi inom programmet Första linjens digitala vård redan hade ett uppdrag att stödja nya provtagningsområden var vi redo och kunde snabbt komma igång med utvecklingen, säger Maria Berglund, projektledare på Inera. Vi har nu en pågående dialog med några regioner för att se på vilket sätt vi kan stödja en utökad provtagning för covid-19 hos vård- och omsorgspersonal.

Den provtagning som är aktuell omfattar olika tester, dels analyser av pågående infektion, dels test för genomgången infektion och immunitet.

Intresseanmälan för tjänsten

Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Använd det här formuläret för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. 

Är din mottagning intresserad av att använda tjänsten? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Till toppen av sidan