Gå till innehåll

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet.

Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Stöd och behandling.

Rapporten är indelad i fyra delrapporter:

 1. Översikt - Övergripande presentation av antal startade och avslutade moment.
  Rapporten visar antalet startade moment över tid, antalet avslutade moment över tid samt antalet behandlare över tid. Rapporten innehåller även nyckeltal för antalet startade moment, för antalet avslutade moment och för den genomsnittliga momentlängden. Rapporten går att filtrera på år, månad, län och moment.
 2. Moment - Antal startade och avslutade moment
  Rapporten visar antalet startade och avslutade moment för de 10 vanligaste momenten, samt antalet startade moment per veckodag. Rapporten innehåller även nyckeltal för antalet startade moment, antalet avslutade moment och för den genomsnittliga momentlängden. Rapporten går att filtrera på år, månad, län och moment. För Örebro län visas inte momentens namn.
 3. Invånare - Antal invånare med startat moment per kön och ålder
  Rapporten visar antalet invånare som har startat ett moment under den valda tidsperioden och hur antalet fördelar sig dels på kön, dels på kön och ålderskategori. Rapporten går att filtrera på år, månad och län.
 4. Pågående moment - Antal pågående moment
  Rapporten visar antalet pågående moment samt fördelningen per län. Med pågående moment avses antalet moment som var pågående det senaste datumet i den valda tidsperioden. Rapporten innehåller även ett nyckeltal för antalet pågående moment det senaste datumet i den valda tidsperioden. Rapporten går att filtrera på år, månad, dag och län.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan