Aktuellt

Tidplan för de nya kortprodukterna

Vi har tidigare informerat om att den nuvarande generationen av SITHS-kort har nått slutet av sin livscykel och måste ersättas av en ny generation kortprodukter. Här är senaste nytt om den nya generationens kortprodukter.

Det här är senaste nytt om den nya generationens kortprodukter:

  • De kommer att finnas tillgängliga för beställning i produktionsmiljö från och med den 16 augusti 2022.
  • För att de nya kortprodukterna ska synas i SIS Capture Station behöver ID-administratörerna hämta kunduppgifter.
  • Det kommer gå att beställa både de gamla och de nya kortprodukterna fram till september. Exakt datum kommuniceras via utskick av information om servicefönster.
  • Kortbilagan (bilaga 1.2) samt priser för de nya kortprodukterna (bilaga 1.1.1) har nu publicerats på sidan för Blanketter och formulär för Ansvarig utgivare.

Viktiga förändringar i och med införandet av de nya kortprodukterna:

  • De nya kortprodukterna kräver version 6.8.4.27 av Net iD Enterprise för Windows.
  • De nya kortprodukterna kräver version 1.0.2.67 av Net iD Client för Mac.
  • De nya kortprodukterna innebär en begränsning till att max 2 HSA-id-certifikat kan finnas på ett SITHS-kort åt gången.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan