Aktuellt

Tidplan för de nya kortprodukterna

Nuvarande generationen av SITHS-kort har nått slutet av sin livscykel och måste ersättas av en ny generation kortprodukter.

Det här gäller för den nya generationens kortprodukter:

  • De kommer att finnas tillgängliga för beställning parallellt med de befintliga kortprodukterna under en övergångsperiod.
  • De går nu att beställa som testkort i SITHS Preprod eller via Inera.

Viktiga förändringar i och med införandet av de nya kortprodukterna:

  • De nya kortprodukterna kräver version 6.8.4.27 av Net iD Enterprise för Windows.
  • De nya kortprodukterna kräver version 1.0.2.67 av Net iD Client för Mac.
  • De nya kortprodukterna innebär en begränsning till att max 2 HSA-id certifikat kan finnas på ett SITHS-kort åt gången.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan