Aktuellt

Stöd för biometri i SITHS eID mobilapp

Den 31 augusti släpps en ny version av SITHS eID-appen för produktionsmiljö via App Store och Google Play. Under juni släpps appen för testmiljöer. Den stora nyheten i denna version är möjligheten för användaren att kunna aktivera biometri som alternativ till att ange sin legitimeringskod.

Observera att biometri endast får aktiveras om man är ensam användare av enheten. Detta då alla registrerade fingeravtryck och ansikten på enheten kommer gå att använda som alternativ till legitimeringskoden efter att funktionen aktiverats.

Funktionaliteten går att avaktivera i de mest förekommande verktygen för hantering av mobila enheter, så kallade MDM-verktyg, om ni inte vill att era användare ska använda biometrifunktionen.

Vilken biometri som kan användas på respektive enhet beror på:

  • vilken hårdvara som finns på användarens enhet
  • hur SITHS eID-appen bedömer säkerheten hos de biometriska sensorerna i enheten.

Mer information om detta kommer att publiceras i Användarhandboken för SITHS eID-mobilapp i samband med att appen blir tillgänglig för nedladdning.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan