Aktuellt

Stort intresse för Inera på Socialchefsdagarna

Varje höst anordnas Socialchefsdagarna som är ett stort socialpolitiskt evenemang. I år fanns närmare 900 deltagare på plats. Karin Bengtsson, strateg på Ineras kommungrupp, berättar om mötet med beslutsfattare inom socialtjänsten och de frågor som dök upp om Ineras arbete för kommunerna.

Berätta om Socialchefsdagarna! Hur var det?
– Socialchefsdagarna är en stor konferens som Föreningen Sveriges socialchefer, FSS, anordnar varje år. Konferensen är en mycket uppskattad mötesplats för ledare, politiker eller andra som är verksamma inom det sociala området. I år var det uppemot 900 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg och det kändes kul att så många verksamma från kommunerna deltog.

Vad var det för frågor som kom upp under konferensen?
– Vi hade väldigt många besökare i vår monter och det var många som ställde frågor och ville diskutera vad Inera kan skapa för nytta för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det handlade bland annat om vilka möjligheter som finns för kommunerna att genom Inera förbättra förutsättningarna för sitt eget fortsatta digitaliserings-och utvecklingsarbete.

Hur ligger detta i linje med vad Inera gör för kommunerna?
– Inera har precis har skickat ut ett riktat erbjudande till alla Sveriges kommuner. Erbjudandet har förankrats i nära dialog med bland annat socialchefer, och innehåller fyra tjänster som präglas av förenklat arbete för vård-och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus. Det fanns ett stort intresse hos deltagarna för vad Inera kan erbjuda kommunerna och därför känns det extra roligt att få sprida nyheten om det kommunala erbjudandet.

Till toppen av sidan