Aktuellt

SKR och Inera startar forum för nya digitala nationella prov

För att diskutera frågor om identitet och åtkomst i förarbetet inför digitala nationella prov, DNP, startar SKR och Inera ett forum. Om ni vill delta, kontakta Inera.

Inera och SKR startar ett så kallat IAM-forum. IAM betyder ”Identity and Access Management”, det vill säga, ta fram viktiga frågor kring identitet och åtkomst. I forumet ska de deltagarna hjälpas åt till att hitta bra vägar framåt när det gäller identitetshantering, identitetsfederationer och e-legitimationer. Inledningsvis blir det en hel del fokus på skola inför digitala nationella prov men planen är att undvika till att jobba i stuprör och därför kommer man ta hänsyn till hela kommunens bredd så långt det är möjligt. Även enskilda skolhuvudmän är välkomna här.

Flera kommuner har efterfrågat ett IAM-forum kopplat till digitala nationella prov (DNP). Forumet är en del i SKR:s arbete med Skoldigiplan initiativ 11–13. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och görs i dialog med hela skolväsendet.

Om ni är intresserade av att delta eller veta mer om IAM-forumet kontakta borje.shameti.lewin@inera.se

Till toppen av sidan